Vatikanet undertegner forbud mot landminer

Vatikanet undertegnet den 4. desember avtalen om forbud mot landminer og ga et bidrag på 100.000 dollar til Røde Kors' innsats for mennesker som har blitt skadet av landminer. Dette ble kunngjort av erkebiskop Jean-Louis Tauran, Den hellige Stols representant ved konferansen for undertegningen av et internasjonalt forbud mot landminer i Ottawa i Canada, som ble avsluttet den 4. desember. Erkebiskop Tauran er Vatikanets «utenriksminister» (Statssekretariatets sekretær for forholdet til statene). Han minnet konferansedeltakerne om at paven kom med en appell om et totalforbud mot landminer allerede i sin tale til det diplomatiske korps den 13. januar i år.

Den hellige Stol er altså et av de 121 landene som har undertegnet avtalen. Selv om USA og andre viktige stormakter ikke har skrevet under, er 121 omkring dobbelt så mange som de land som stilte seg bak ideen om et totalforbud mot landminer for et år siden. Vatikanets bidrag på 100.000 dollar, omkring 720.000 kroner, er et rent symbolsk bidrag. USA, som ikke har undertegnet avtalen, ga et bidrag på 87 millioner dollar, noe som tilsvarer 625 millioner kroner.

Kilde: Vatikanradioen (OB)

av Webmaster publisert 09.12.1997, sist endret 09.12.1997 - 20:05