Ingen spor etter nazi-gull

I Vatikanets arkiver finnes det ingen dokumenter som kan kaste noe lys over det gull som nazistene stjal fra Kroatias jøder. Joaquin Navarro-Valls, leder for Vatikanets pressekontor, bekjentgjorde dette i dag på bakgrunn av spørsmål rundt Vatikanets deltagelse på en internasjonal konferanse om tilbakeføring av verdier stjålet av nazistene. Pavestolen er representert med to utsendinger på en konferanse om dette i London for tiden.

På spørsmål om Vatikanet kunne åpne Den hellige Stols "hemmelige arkiver" for å la forskere granske Pavestolens virksomhet under den annen verdenskrig, opplyste Navarro-Valls at disse arkivene allerede er blitt gjort tilgjengelige, og at alle funn er offentliggjort i en omfattende flerbinds dokumentasjon. Det finnes intet i arkivene som kan tilføyes det som er blitt offentliggjort.

av Webmaster publisert 09.12.1997, sist endret 09.12.1997 - 23:40