Væpnet konflikt neppe noen løsning

London (KNA) - I London er kardinal Basil Hume OSB av Westminster sterkt i tvil om hvorvidt USAs og Storbritannias harde kurs overfor Irak er riktig. I et brev til statsminister Tony Blair uttrykker kardinalen frykt for at en militær inngripen vil anrette uforholdsmessig store skader. Hume er formann for den katolske bispekonferansen i England og Wales.

Kardinal Hume gjør oppmerksom på at usikkerhet om FNs oppgave er med på undergrave organisasjonens autoritet, og at det kan får alvorlige konsekvenser på lengre sikt. Selv ser han seg ikke i stand til å vurdere militære og politiske aspekter, men den siste tidens utvikling i regionen har vist at en væpnet konflikt bare sjelden, hvis i det hele tatt noen gang, kan løse et problem, konstaterer kardinalen. Han påpeker at en slik konflikt snarere vil gå ut over uskyldige mennesker og føre til enda mer fiendskap mellom folkeslag og ikke minst mellom mennesker av forskjellige konfesjoner.

Den anglikanske erkebiskopen av Canterbury, George Carey, har indirekte gjort seg til talsmann for å gripe inn. Hvis ikke Saddam Hussein endrer holdning, må man løpe risikoen, mener han. Det kan føre til en katastrofe om man fortsatt lar disse forferdelige masseødeleggelsesvåpen hope seg opp på irakisk jord og finner seg i at Irak ikke vil samarbeide med FNs våpeninspektører, konstaterer den anglikanske primas. Etter Careys oppfatning vil den eneste humane utveien være at den irakiske regjering aksepterer de pålegg som den får fra FN.

Dermed besvarer Carey et åpent brev som ti anglikanske biskoper har skrevet til sine embetsbrødre. Et angrep på Irak ville ikke være en rettferdig krig, skriver de i følge avisen The Times. Biskopene frykter at et angrep kommer til å gå ut over tusener av uskyldige sivile, og oppfordrer regjeringen til å søke etter alternative muligheter. Det viktigste er ikke maktutøvelse, men etablering av tillit, mener de.

Samtidig understreker de katolske biskopene at deres brev ikke er et uttrykk for pasifisme.

(Katolsk Orientering 4/1998 o: pe)

av Webmaster publisert 06.03.1998, sist endret 06.03.1998 - 09:01