Guds Ord på 2.197 språk

Stuttgart (KNA) - Nå finnes Bibelen eller deler av den på 2.197 språk. Tretti språk er kommet til i løpet av 1997, opplyser det tyske bibelinstitutt i Stuttgart. Bare på øygruppen Papua Ny Guinea, hvor det snakkes et utall språk, er Bibelen i løpet av det siste året oversatt til ytterligere seks nasjonalspråk.

Bibelen er uten sidestykke den bok i verden som er oversatt til flest språk. Blant de siste oversettelsene kan nevnes Swati (som snakkes i Swaziland), Papiamentu (De nederlandske Antiller), Akeh (Indonesia) og Hmong Daw (Laos). Bibelen i sin helhet finnes på 363 forskjellige språk.

(Katolsk Orientering 4/1998 o: pe)

av Webmaster publisert 06.03.1998, sist endret 06.03.1998 - 09:01