Papirer fra krigen overlevert

Vatikanet (KNA) - Vatikanet har overlevert tolv mapper med papirer som Den hellige Stol har gjemt fra krigens tid, til det britiske fondet «Holocaust Education Trust». Det var Vatikanets «utenriksminister», erkebiskop Jean Louis Tauran som overleverte mappene til fondets formann, lord Greville Janner.

I den siste tiden har Janner gjentatte ganger fremsatt krav om åpning av visse deler av Vatikanets arkiver. Det gjelder både det gullet som nazistene konfiskerte, og forfølgelsen av jøder og sigøynere. Han betegner overdragelsen av papirene som «et første skritt på veien mot sannheten».

Pave Paul VI sørget for at en stor del av dokumentene ble offentliggjort allerede for tretti år siden. Den gangen fikk fire historikere mulighet for å publisere utvalgte deler av det materialet som ellers var hemmelig. De garanterte at alle de kilder som hadde betydning for forskningen, var gjort tilgjengelige.

På det nåværende tidspunkt er de delene av Vatikanets hemmelige arkiv som er fra 1922 eller tidligere, tilgjengelige for historieforskningen. Men det finnes andre arkiver. Indekskongregasjonens og Det hellige Officiums arkiv fra tiden inntil 1903 ble åpnet i begynnelsen av 1998; dermed er blant annet kildene fra Inkvisisjonen nå tilgjengelige for vitenskapen.

(Katolsk Orientering 4/1998 o: pe)

av Webmaster publisert 06.03.1998, sist endret 06.03.1998 - 09:01