Flertallet av katolikkene ønsker medbestemmelse

I Østerrike går mer enn to tredjedeler av de katolske kirkegjengerne inn for at prestene ikke skal være forpliktet til å leve i sølibat, at kvinner skal kunne bli prester og at folk skal ha mer medbestemmelse innenfor Kirken. Det fremgår av en meningsmåling som er foretatt av Gallup.

Undersøkelsen omfatter 500 personer. 92% av samtlige spurte mente at gifte menn skulle kunne prestevies. Blant dem som gikk regelmessig i kirken, mente 82% det samme. 80% - eller 69% av kirkegjengerne - var tilhengere av kvinnelige prester. 90% sa ja til at alminnelige katolikker skulle ha mer medbestemmelse.

82% var enige i at kirken hadde et «helt galt forhold» til seksualiteten; blant kirkegjengerne var det 62%. Tre av fire østerrikere eller to av tre regelmessige kirkegjengere kan ikke se noen grunn til at gjengifte fraskilte ikke skulle ha tilgang til sakramentene.

56% av kirkegjengerne er enige i at paven og biskopene leder Kirken på en god måte, men av det samlede antall spurte er det bare 29%. Bare en tiendedel av de regelmessige kirkegjengerne og en fjerdedel av de spurte mener at deres personlige forhold til kirken og troen har lidd overlast som følge av den siste tids turbulens innefor Kirken.

(Katolsk Orientering 4/1998 o: pe)

av Webmaster publisert 06.03.1998, sist endret 06.03.1998 - 09:01