Biskoper i sjokk

Brussel (KNA) - De belgiske biskopene er rystet over de tilfeller av seksuelt misbruk som i den senere tid er kommet til offentlighetens kjennskap, og som deres prester har vært involvert i. Bispekonferansen har utstedt en erklæring hvor de fordømmer slike handlinger og uttrykker sin medfølelse med ofrene og deres familier. Flere prester er i politiets søkelys og mistenkt for å ha misbrukt mindreårige.

Samtidig lar biskopene forstå at de vil gjøre alt for å slutte opp om oppklaringsarbeidet, og at de med alle midler som står til rådighet vil søke å forhindre at det skjer igjen. I anerkjennende vendinger omtaler de medarbeiderne ved den telefontjenesten de opprettet høsten 1997, etter at flere tilfeller av pedofili blant Kirkens folk var blitt kjent. Den tilbyr både personlige samtaler og profesjonell rådgivning, og den er en mulighet for å få fortalt hva man går og gjemmer på.

Telefonrådgivningen har ikke brakt for dagen nye tilfeller av pedofili. Derimot kom hver femte av de første vel 50 oppringninger fra voksne som angivelig var blitt misbrukt av sine prester i sine unge år, opplyser rådgivningstjenestens medarbeidere. Ytterligere ni skal ha fortalt at de var blitt misbrukt som voksne.

Medarbeiderne understreker at de først og fremst er der for å hjelpe ofrene. Det har vist seg at det traumet som slike opplevelser fører med seg, kan vare i årtier, forteller de. Telefonlinjen tilbyr både personlig samtale og psykologisk og juridisk rådgivning. Innberetning til de kirkelige myndigheter eller politianmeldelse blir det bare tale om hvis det enkelte offer ønsker det. Man må ikke glemme at ofrene gjennomlever alt en gang til når de snakker om det, sier medarbeiderne.

Telefonnumrene er ikke tilstrekkelig kjent, mener medarbeiderne. Den fransktalende og den flamsktalende rådgivningen har hvert sitt nummer. Av alle oppringninger de første fem månedene kom tre fjerdedeler i løpet av den første måneden.

(Katolsk Orientering 4/1998 o: pe)

av Webmaster publisert 06.03.1998, sist endret 06.03.1998 - 09:01