Ratzinger æresdoktor

Vatikanet (KNA) - Prefekten for den romerske Troslærekongregasjonen, kardinal Joseph Ratzinger, er utnevnt til æresdoktor ved universitetet i den spanske byen Navarra. Utnevnelsen begrunnes blant annet med den grundighet kardinalen har lagt for dagen i sin analyse av frigjøringsteologien.

Ratzinger er full av forståelse for at noen teologer ser det kirkelige læreembete som en mulig trussel mot teologiens frihet, sa han i sin takketale. Men han fortsatte: Læreembetets oppgave er ikke å hindre folk i å tenke; det er å sikre at sannheten ikke blir trengt i bakgrunnen. Det kirkelige læreembete skal derfor være en ydmyk tjeneste som garanterer at det fortsatt er mulighet for en sann teologi.

To andre æresdoktorer ble utnevnt sammen med Ratzinger: Den hollandske farmakologen Douwe Breimer og økonomen Julian Simon fra USA. Universitetet i Navarra ble grunnlagt i 1952 av den salige Josemaría Escrivá de Balaguer, som også grunnla bevegelsen «Opus Dei».

(Katolsk Orientering 4/1998 o: pe)

av Webmaster publisert 06.03.1998, sist endret 06.03.1998 - 09:01