Skriv om nye kall

Vatikanet (KNA) - «Nye kall for et nytt Europa» er tittelen på et skriv som Vatikanet sendte ut i slutten av januar. Skrivet handler om hvordan man kan fremme interessen for prestegjerning og ordensliv hos de unge. Den er på 120 sider og sammenfatter resultatene av en kongress som ble holdt i Vatikanet i mai 1997. I tillegg til en analyse av og en generell oversikt over fordelingen av prester i Europa, og noen overveielser om den aktuelle kallskrisen, rommer teksten også et teologisk grunnlag og noen pastorale, teoretiske og pedagogiske forslag til hva som kan gjøres for å fremme tilgangen.

Skrivet er undertegnet av kardinal Pio Laghi, prefekt for kongregasjonen for presteseminarer m.m. Den inneholder en oppfordring til å beholde håpet; Kirken er sikker på at Gud nok skal sende prester og andre medarbeidere til sin høst, heter det, og det understrekes at prester og ordensfolk har et spesielt ansvar for å fremme nye kall.

I følge skrivet har foreldre, menigheter og andre som har å gjøre med barn og unge, også en viktig oppgave.

(Katolsk Orientering 4/1998 o: pe)

av Webmaster publisert 06.03.1998, sist endret 06.03.1998 - 09:01