Helse mer enn fravær av sykdom

Helse handler om betydelig mer enn fravær av sykdom. Det betonte pave Johannes Paul II da han mandag formiddag fikk besøk av Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere, som denne uke holder sitt fjerde plenumsmøte. Rådet ble grunnlagt av paven selv i 1985, og egner seg til å bedre den pastorale assistansen i helsevesenet, blant annet gjennom å informere helsepersonell om Kirkens syn på ulike moralske spørsmål som berører sykdom og lidelse.

«Begrepet helse betyr ikke bare fravær av sykdom eller tilfeldige funksjonsforstyrrelser i organismen», sa paven. «Helsen omfatter hele menneskets velbefinnende, fysisk, psykisk og åndelig. Et helsevesen som respekterer mennesket, nøyer seg ikke med medisiner eller kirurgiske inngrep, men vil helbrede hele mennesket og føre det tilbake til en indre likevekt, slik at det kan nyte livet og glede seg over kjærlighet og fellesskap.»

Johannes Paul II har som få tidligere paver vært opptatt av spørsmål om sykdom og lidelse. Han har selv blitt rammet av en rekke helseproblemer de siste årene, i tillegg til ettervirkningene etter mordforsøket på Petersplassen i 1981.

(Vatikanradioen OB/9.3.98; o: pe)

av Webmaster publisert 11.03.1998, sist endret 11.03.1998 - 11:55