Konferanse om håndvåpen i Vatikanet

(Vatikanet, 3. april) 1998 (VIS): Det pavelige råd for rettferdighet og fred (Justitia et Pax) arrangerer i disse dager et møte for å studere nærmere det som har med håndvåpen og småvåpen å gjøre.

I kommunikeet, som er sendt ut i forbindelse med møtet, heter det at kardinal Etchegaray tok til orde for en gjennomgang og en undersøkelse av den raske veksten i denne typen våpen etter at Vatikanet hadde undertegnet avtalen om eliminasjon av landminer i Ottawa, Canada, 2.-4. desember i fjor.

Videre heter det: "Det er denne type våpen som er mest utbredt i vår tids konflikter. Ofte blir de også brukt av barn og ungdom. Antallet våpen som er i sirkulasjon er ekstremt høyt. Handel med slike er i stor grad illegal eller på grensen av det lovlige. Veksten i antallet har også en sammenheng med storbyvold, organisert kriminalitet og narkotikahandel, og berører liv og sikkerheten til mennesker i de fattigste land."

"Under ledelse av Msgr. Diarmuid Martin, sekretær i Det pavelige råd for rettferdighet og fred, og sr. Marjorie Keenan, avholdes det nå et ekspertmøte i Vatikanet med folk fra internasjonale organisasjoner, forskningsentra o.l., hvor man gjennomgår situasjonen og søker å finne måter for å vekke opinionen for de farer slike våpen representerer mot en stabil og varig fred i ulike deler av verden."

av Webmaster publisert 06.04.1998, sist endret 06.04.1998 - 13:55