Pavens program for Den stille uke og påskedag

Pavens program for Den stille uke og påskedag foreligger og er som følger:

Palmesøndag vil paven lede seremonien i Peterskirken etter at de innledende ritene med vigsling av palmegrener har funnet sted på Petersplassen.

Skjærtorsdag vil han først feire den såkalte oljevigselsmessen i Peterskirken, om kvelden vil han være hovedcelebrant ved feiringen i Laterankirken til minne om Herrens siste måltid. Under denne messen vil paven vaske føttene til tolv av de medvirkende prestene. Langfredag vil han lede liturgien i Peterskirken til minne om Herrens lidelse, og senere på ettermiddagen vil han går korsveien i Colosseum. Både påskevigilien påskeaften om kvelden og messen 1. påskedag om morgenen finner sted i Peterskirken. Etter påskedags messe vil paven lyse den tradisjonelle Urbi et Orbi-velsignelsen fra Petersplassen.

av Webmaster publisert 07.04.1998, sist endret 07.04.1998 - 01:15