Sluttstrek satt for Groer-saken

Den såkalte "Groer-saken" i Østerrike later til å ha fått en utgang. 4. april gikk kardinal Hans Hermann Groer (79) ut med en erklæring hvor han ber om tilgivelse hos Gud og mennesker "hvis han har pådratt seg skyld". Det har i de siste tre år vært fremmet anklager mot den tidligere erkebiskopen av Wien om seksuelt misbruk av unge gutter. Groers erklæring som kom nå, er den første han har kommet med etter at anklagene mot ham ble reist. Han har verken bekreftet eller avkreftet anklagene mot seg. Det gjør han heller ikke i denne erklæringen, men han sier at han er villig til å følge de pålegg paven måtte komme med. Han trakk seg tilbake til benediktinerklosteret Göttweig utenfor Wien da anklagene mot ham kom opp. En talsmann for Den katolske kirke i Østerrike sier at Groer ventelig vil forlate landet om kort tid.

Groer-saken har skaket Kirken i Østerrike. Landets øvrige biskoper under ledelse av den nye erkebiskopen av Wien, kardinal Christoph Schönborn, har tidligere oppfordret ham til å legge ned alle biskopelige oppgaver. Det har vært reist sterk kritikk mot Vatikanet for ikke å handle raskt nok i denne saken. I februar i år gikk Schönborn og tre andre biskoper ut og sa at de regnet anklagene mot Groer for i det vesentlige å medføre riktighet. I slutten av mars henstilte landets biskoper på ny Vatikanet om å sette en stopper for kontroversen. En sluttstrek ble satt ved kardinal Groers erklæring som ble sendt ut fra det apostoliske nuntiatur i Wien.

(KathPress og AP)

av Webmaster publisert 15.04.1998, sist endret 15.04.1998 - 09:07