Roma vil avgjøre om testing av likkledet

(Vatikanet) - Mens verden venter på den offentlige fremvisningen av Likkledet i Torino, som vil begynne i byen denne uken, sa Torinos kardinal Giovanni Saldarini at Vatikanet må avgjøre om de skal betale for nye vitenskapelige undersøkelser av kledet.

«Likkledet tilhører Den hellige Stol», sa kardinalen. I et intervju i Il Messagero la han til at Kirken ikke vil bli innblandet i vitenskapelige debatter som har oppstått om testing av kledet. Disse testene, og tolkningen av dem, er rettmessig et spørsmål for vitenskapsmenn å avgjøre, sa han.

Siden 1988 har likkledet vært sentrum for en livlig debatt, som involverte Karbon-14-tester som sporet opprinnelsen for stoffet i kledet til middelalderen. Noen kritikere av testene har påpekt at kledet hadde blitt gjennomtrengt av røyk fra en brann, og dermed påvirket resultatet av prøvene. Andre kritikere sier at de delene av kledet som ikke var påvirket av brannen, synes å komme fra regionen Palestina på Kristi tid.

(CWN 8.4.1998)

av Webmaster publisert 15.04.1998, sist endret 15.04.1998 - 20:15