Kardinal Arinze om Asia og religionsdialog

Mange av Asiasynodens diskusjoner kommer ventelig til å handle om dialog med andre religioner. En av tilhørerne vil være den nigerianske kardinalen Francis Arinze, som leder Vatikanets råd for dialog med andre religioner. Han er selv oppvokst i en animistisk familie, men ble kristen, og som prest fikk han senere gleden av å døpe sine egne foreldre. Slik sammenfatter han hvorfor Asiasynoden er så viktig:

"Asiasynoden er meget viktig, ikke bare for de over 60% av menenskeheten som bor der. Men også fordi de fleste store verdensreligioner har oppstått i denne verdensdelen. Da Guds Sønn steg inn i menneskehetens historie gjorde han det i Asia. Palestina ligger i det vestlige Asia.

Den katolske kirken vil møte andre troende og lovprise Gud for alt som er godt eller sant, edelt eller hellig i andre religioner eller kulturer som er påvirket av dem. Kirken vet at Guds Ånd virker også utenfor Kirkens synlige grenser. Kirken vil fremme harmoni og samarbeide i så stor grad som mulig.

I Asia har man stor respekt for åndelige mestere, og mennesker tiltrekkes først og fremst av personer som har opplevd det guddommelige heller enn av dem som er mestere i å forklare lærespørsmål. Det betyr ikke at der ikke er plass for professorer i Asia, naturligvis, men det betyr at man i Asia må legge stor vekt på at åndelige mestere finnes og er i virksomhet. Slike menn og kvinner "av Gud" tiltrekker seg disipler som vil få del i deres opplevelser. Jeg er interessert i å lytte til hva biskopene har å si om den saken.

Det må legges til at Den katolske kirke fremmer dialog med tilhengere av andre religioner, men at det ikke betyr at man undervurderer forkynnelsen av Kristus. Evangeliseringen består av to deler, som ikke står i motsetning, men som kompletterer hverandre. Det mennesket som kan føre dialog med tilhengere av andre religioner og forstår dem, har kjærlighet og sympati for dem, det menensket kan egne seg til å evangelisere i betydningen av å forkynne Kristus, det vil si formidle det glade budskap om Kristus til mennesker med en helt annen bakgrunn. Disse to står ikke i motsetning til hverandre. Religion er alltid noe man foreslår, aldri noe man tvinger på andre. Men kirken har rett og også plikt til å forkynne Kristus."

av Webmaster publisert 20.04.1998, sist endret 20.04.1998 - 09:23