68 martyrer i 1997

I løpet av 1997 ble det drept én katolsk biskop, nitten prester, en munk, sju nonner og førti seminarister i misjonslandene. Det oppgir Vatikanets misjonsnyhetsbyrå Fides. Alt i alt ofret altså 68 mennesker sitt liv for å spre evangeliet. De førti seminaristene ble myrdet sammen på seminaret i Buta i Burundi. Av de andre var femten afrikanere, fem europeere, fem amerikanere og tre asiater. Tjue ble drept i Afrika, fire i Asia og fire i Amerika.

De kristne har alltid æret minnet om dem som har ofret sitt liv for sin tro på Kristus siden han sa: «Den som søker å frelse sitt liv, han skal miste det, men den som setter livet til for min skyld, han skal frelse det» (Luk 9,24). Kristendommen var preget av minnet om de voldsomme forfølgelsene mot de kristne i det romerske riket på 200-og 300-tallet, men også i vår tid myrdes altså flere titalls mennesker hvert år for sin kristne tro. Foran det tredje kristne årtusen oppmaner pave Johannes Paul II de kristne om å ta vare på minnet om de moderne martyrene i alle kristne kirker.

Vatikanradioen/OB 27.4.98, o: pe

av Webmaster publisert 28.04.1998, sist endret 28.04.1998 - 10:25