Vatikanet og PLO planlegger kommisjon vedrørende Kirkens status

Vatikanstaten (CWNews.com) - En palestinsk delegasjon møtte representanter for Vatikanet på mandag [27/4] for å diskutere opprettelsen av en kommisjon som skal] fastslå Den katolske kirkes stilling i palestinske områder.

"Møtet bestemte å opprette en 'Bilateral arbeidskommisjon' mellom Den hellige stol og Den palestinske frigjøringsorganisasjon...." heter det i en fellesuttalelse. "Kommisjonen vil møtes i perioder og ha i oppdrag å studere og definere saker av felles interesse, inkludert bilaterale avtaler, i den hensikt å styrke og videreutvikle det offisielle samarbeidet som partene etablerte den 25. oktober 1994"

De offisielle forbindelsene mellom Vatikanet og PLO begynte i 1994, fire måneder etter at Vatikanet og Israel etablerte fulle diplomatiske forbindelser. Vatikanet har allerede uttalt at det ikke vil ta opp Jerusalems status. Israel holder fast ved at Jerusalem er dets "udelte og evige hovedstad", mens palestinere krever Øst-Jerusalem, som Israel okkuperte under Seksdagerskrigen i 1967, som sin fremtidige hovedstad.

av Webmaster publisert 29.04.1998, sist endret 29.04.1998 - 20:29