Nytt dokument om valfarter i år 2000

Vatikanstaten (CWNews.com) - "Vi venter 500 millioner pilegrimer verden over i forbindelse med feiringen av det store Jubileet i år 2000," uttalte kardinal Giovanni Cheli ved offentliggjøringen av et nytt pastoralt brev fra Vatikanet: "Valfarter i det store jubileumsåret 2000."

Dokumentet er forberedt av Det pavelige råd for migranter og reisende, et råd som også befatter seg med områder i tilknytning til turisme. Det er signert av kardinal Cheli, rådets president, og biskop Francesco Gioia, rådets sekretær. Det ble presentert tirsdag på en pressekonferanse i Vatikanet. Brevet består av seks kapitler: Israels pilegrimsvandring; Kristi pilegrimsvandring; Kirkens pilegrimsvandring; Pilegrimsvandringen mot det tredje årtusen; Menneskehetens pilegrimsvandring; Den kristne pilegrimsvandring i dag.

Pave Johannes Paul II har tidligere uttalt sitt ønske om at det store Jubileet skal bli feiret i alle verdens lokalkirker og ikke bare i Roma. Den unike karakter ved Jubileet som markerer 2000 års dagen for Kristi fødsel, vil gi "ny iver" til valfartene på de fem kontinenter: Dokumentene anslår at 500 millioner katolikker verden over i denne anledning vil dra til et pilegrimsmål.

Dokumentet minner om at den kristne pilegrimsvandring, Kirkens pilegrimsvandring, faller inn under den bibelske pilegrimstradisjonen fra Det Gamle Testamente, fra Abrahams utreise til pilegrimsferden som Jesus fra Nasaret i følge Lukasevangeliet tok del i i sin barndom. Biskopen understreket viktigheten av alltid å sette pilegrimsferden i forbindelse med disse åndelige røttene, og sa at pilegrimsferden slik blir ansett å være full av "rikdom i bønn og omvendelse." Dette at den er grunnlagt på Bibelen og Kristus, utgjør særtrekket med den kristne valfart sammenlignet med andre religiøse valfarter, sa forfatterne av dokumentet.

Anslagene over pilegrimer registrert av rådet ("Vi kan ikke garantere nøyaktigheten," sa biskop Gioia) for de største italienske pilegrimsmålene er for 1996:

  • Roma: 7 millioner
  • Assisi, Loreto, San Giovanni Rotondo (Padre Pio): 5 millioner
  • Padova (graven til den hellige Antonius): 4.5 millioner
  • Pompeii (Vår Frue av Rosenkransen): 2 millioner

Italia har 30 000 andre kirker av historisk interesse, 1500 pilegrimsmål, 4000 klostre og 700 museer i tilknytning til et bispedømme.

Antallet pilegrimer for helligdommer rundt om i verden for 1996:

  • Vår frue av Aparecida (Brasil): 5,8 millioner
  • Lourdes: 5.5 millioner
  • Vår Frue av Czestochowa (Polen): 4 millioner, 80% av dem ungdommer hvorav 200 000 har reist mer enn 600 kilometer til fots.
  • Vår frue av Lujan (Argentina): 1 million, flesteparten ungdommer

På spørsmål fra en journalist bekreftet kardinal Cheli at Medjugorje i Bosnia for tiden er at betydelig pilegrimsmål, slik han hadde nevnt i et intervju med Vatikanradioen.

av Webmaster publisert 29.04.1998, sist endret 29.04.1998 - 20:29