Kompromisser nødvendige i Midtøsten

Roma (KAP/Vatikanradioen) - Den 30. mai deltok Vatikanets utenriksminister, erkebiskop Jean-Louis Tauran, i feiringen av Israels 50-årsjubileum i Roma. Han understreket at freden i Midtøsten «kan bli virkelighet når alle blir overbevist om at den enes sikkerhet ikke går imot den andres». Erkebiskop Tauran understreket at kompromisser er nødvendige.

Israels Vatikanambassadør Aharon Lopez ga erkebiskop Tauran en kopi av Israels selvstendighetserklæring av 14. mai 1948. Lopez sa at det i de femti siste årene var skjedd gjennomgripende forandringer i forholdet mellom Israel og Den katolske kirke. Begynnelsen var konsilerklæringen Nostra aetate om forholdet mellom Kirken og jødedommen, mens kulminasjonen var opprettelsen av diplomatiske forbindelser i 1994. Men Lopez sa at det «ikke innebærer at vi har nådd frem til målet. Det er snarere begynnelsen på en felles streben etter forsoning og etter å lege fortidens sår mellom det jødiske folket og Kirken».

Tauran understreket at søken etter fred er en plikt for hver person og for hver stat, og at «vennskap og samarbeid» mellom Israel og Vatikanet «ikke er et håp, men en virkelighet. Den hellige Stol vil at det skal være slik. Strenge og kritiske reaksjoner er en del av vennskapet og samarbeidet». Erkebiskop Tauran vakte stor oppmerksomhet da han for noen uker siden uttrykte sin tvil om paven kan besøke Israel de nærmeste årene.

Vatikanradioen/OB 1.5.98, Kathpress 2.5.98; o: pe

av Webmaster publisert 04.05.1998, sist endret 04.05.1998 - 10:51