Nye henvisninger til likkledet

Roma/Jerusalem (KAP) - En vitenskapskvinne fra universitetet i Jerusalem har funnet nye henvisninger til eksistensen av Kristi likklede i det første årtusenet. I følge italienske pressenotiser søndag 3. mai har historikeren Marlen Eordegian studert flere manuskripter i Israel og Armenia som taler om eksistensen av Kristi likklede i Edessa lenge før årtusenskiftet. I vestlig likkledeforskning har det hittil bare vært vage antydninger om hvor det linkledet som Kristi legeme var innhyllet i, befant seg i det første årtusenet. Dersom det lyktes historikere å dokumentere at det likkledet fra Edessa som manuskriptene forteller om er identisk med det i Torino, ville det være en endelig gjendrivelse av påstandene om at kledet i Torino er en forfalskning fra senmiddelalderens Frankrike. Det eneste som hittil er historisk sikkert, er at kledet som i dag æres i Torino, dukket opp i Frankrike på 1300-tallet.

Likkledeforskeren Maria Grazia Siliato hevder at likkledet er identisk med det Ikon Acheiropoietos («Kristusbilde som ikke er laget av menneskehender») fra Edessa (i dag Urfa i Øst-Anatolia i Tyrkia) som i det første årtusen ble høyt æret i hele Den nære Østen. Kongeriket Edessa var en romersk vasallstat som allerede på 100-tallet hadde antatt kristendommen som offisiell religion. Jødekristne flyktninger fra Palestina skal ha brakt likkledet dit. Etter at romerne annekterte Edessa, kom det til kristenforfølgelser i landet, og likkledet ble gjemt unna. Først i år 544, da Edessa ble beleiret av den persiske hæren under Chosrau I den Store, ble kledet tilfeldigvis oppdaget i et hulrom i byens høyeste port. I 545 undertegnet keiser Justinian den Store en våpenstillstand med perserne, og han reiste en veldig kirke i Edessa viet til Hagia Sofia, «den guddommelige visdom», i likhet med katedralen i Konstantinopel. På høyre side av apsis ble likkledet oppbevart i et prektig kapell. Etter den islamske erobringen i år 638 forble kledet i kapellet, men de nye makthaverne nektet offisielle prosesjoner, som overalt i deres maktområde.

Etter den seierrike bysantinske fremmarsjen under keiser Konstantin VII Porfyrogennetos kom likkledet i år 944 til Konstantinopel, hvor den ble inntil de vestlige korsfarerne erobret byen i 1204.

Tallet på pilegrimer stiger

For øyeblikket er det ingen ende på antall pilegrimer og besøkende som vil se likkledet i domkirken i den piemontesiske hovedstaden. De kirkelige arrangørene av likkledeutstillingen snakker om mer enn ti tusen mennesker daglig, og regner med rundt 1,5 million besøkende før utstillingen stenger den 14. juni.

Kathpress 3. mai 1998; o: pe

av Webmaster publisert 05.05.1998, sist endret 05.05.1998 - 00:40