Ny biskop i Chur først til høsten?

Chur (KAP) - Utnevnelsen av en ny biskop for det sveitsiske bispedømmet Chur trekker åpenbart ut. Et møte i domkapitlet som var berammet til 25. mai, er avlyst av domdekan Leone Lanfranchi. Domkapitlet i Chur har rett til å velge biskop blant tre kandidater som blir nominert av Roma. Den ordinære samlingen av de 24 korherrene (kannikene) i katedralen i Chur var for lengst berammet til 25. mai, men domdekan Lanfranchi erklærer nå til det sveitsiske katolske pressebyrået KIPA/APIC at han ikke ser noen grunn til å la domkapitlet tre sammen på denne datoen, siden det hittil ikke er kommet nye instruksjoner om bispevalget fra det apostoliske nuntiaturet i Bern.

Vi er bedt om å vente og være tålmodige, understreker domdekanen. Nuntiaturet har stilt i utsikt en avgjørelse «i løpet av ferien». Om det betyr den sveitsiske sommerferien i juli, den italienske Ferragosto i august eller den vatikanske ferien på senhøsten, kunne han ikke si.

Den 2. desember i fjor ble Wolfgang Haas utnevnt til erkebiskop av Liechtenstein. Bispedømmet Chur, som erkebispedømmet Liechtenstein ble utskilt fra, har siden vært vakant og blir forvaltet av erkebiskop Haas som apostolisk administrator. Haas bor fortsatt i bispehuset i Chur. Domherre Christoph Cassetti opplyser at der vil erkebiskopen bli boende til etterfølgeren er klar.

Kathpress 4. mai 1998; o: pe

av Webmaster publisert 05.05.1998, sist endret 05.05.1998 - 00:40