Antallet voksendåp øker

Wien (KAP) - I de fleste europeiske land øker antallet voksendåp sterkt i Den katolske kirke. Ved Europamøtet til «Byrået for voksenkatekumenat» i Wien ble det opplyst at det i Frankrike for øyeblikket er rundt 12.000 katekumener (dåpskandidater) som forbereder seg på å motta sakramentet. I Tyskland er det årlig mellom 2.500 og 3.000 voksendåp, mens det i Spania er det fra en til tre voksne som årlig mottar dåpen i alle større menigheter.

Dr. Walter Krieger, generalsekretær for Det østerrikske Patoralinstitutt og ansvarlig for møtet i Wien, fastslår at erfaringen viser at hittil udøpte mennesker kommer til kirken når den gir adekvate tilbud. Forberedelsen av voksne som skal døpes («katekumenat») har forskjellig preg i de enkelte land. I Frankrike har man i mer enn tretti år hatt gode erfaringer, og der eksisterer det tidsmessige tilbud i praktisk talt alle bispedømmer. I Østerrike har bispedømmet Linz i fem år tilbudt en «Innføring i troen», hvor dåpskandidater, konvertitter (de som vil gå over fra et annet kirkesamfunn), revertitter (de som har gått ut av Kirken, men ønsker å vende tilbake) og «interesserte» i tre måneder sammen går en troens vei.

Ved møtet i Wien deltok eksperter fra 12 land, deriblant også anglikanske fra Storbritannia og evangelisk-lutherske fra Sverige. Der ble voksenkatekumenatets prosesskarakter understreket. Det dreier seg om en enhetlig forbindelse av fire grunnelementer: Liturgi, katekese som elementær innføring i troen, omvendelse og medlevelse i Kirken. I de fleste land er det beregnet at disse forberedelsene skal ta to år. En viktig rolle spiller den «personlige ledsagelse».

Kathpress 7. mai 1998; o: pe


I Den katolske kirke i Norge var det i 1997 40 voksendåp (over 7 år), mot 39 i 1996. I Den norske kirke har det i senere år vært ca 1.000 voksendåp årlig. Svært mange av dem er udøpte som ønsker å konfirmeres.

av Webmaster publisert 07.05.1998, sist endret 07.05.1998 - 12:26