Ny pavelig encyklika underveis

Paven arbeider på et nytt rundskriv, en encyklika. Det månedlige tidsskriftet Trenta giorni (Tretti dager) skriver at den antakelig kommer til å hete «Tro og fornuft», på latin Fides et ratio. Den skal handle mest om filosofiske spørsmål, og er ikke rettet til alle katolikker, men til Kirkens biskoper, i likhet med det siste rundskrivet om filosofiske spørsmål, som kom i 1993 og hette «Sannhetens stråleglans», Veritas splendor. I følge Trenta giorni kommer encyklikaen etter sommeren.

I følge tidsskriftet skal rundskrivet behandle forholdet mellom kristendommen og nye strømninger i tanke og filosofi mot slutten av 1900-tallet. For noen måneder sider ble det spredt opplysninger om at encyklikaen skulle handle om New Age, men Vatikanet gjorde det klart at den skulle handle om mer enn det.

Tidsskriftet Trenta giorni oppgir også at paven snart avslutter arbeidet på et dokument om bispekonferansenes teologiske stilling og i hvilken grad de kan uttale seg i lærespørsmål. Bispekonferansene er samarbeidsorganisasjoner som samler biskopene i et land eller en gruppe land. I den moderne verden har de en viktig funksjon når det gjelder å utforme Kirkens liv og forkynnelse ut fra den lokale kulturen. De har utviklet seg på 1900-tallet og spesielt etter Det annet Vatikankonsil, men ettersom de er så nye, fins det mange uløste spørsmål om deres oppgaver. Mens Den katolske Kirke mener at biskopene går tilbake til det oppdrag apostlene fikk av Jesus, så kan man ikke si at Jesus innstiftet noen bispekonferanser. Derfor er spørsmålet om hvilken rolle de har i Kirkens struktur ut fra et teologisk perspektiv.

Trenta giorni er ofte velinformert om hva som hender i Vatikanet, men det har ikke kommet noen offisiell bekreftelse på tidsskriftets opplysninger om de nye pavelige skrivene.

Vatikanradioen/OB 16.5.98 o: pe

av Webmaster publisert 17.05.1998, sist endret 17.05.1998 - 21:42