Pavens attentatmann søker om benådning

Vatikanet (KAP) - Pavens attentatmann Mehmet Ali Agça, som sitter i et italiensk fengsel, har på nytt søkt de statlige myndighetene om benådning. I et intervju med den italienske dagsavisen La Repubblica sist torsdag erklærte Agça at heller ikke i Vatikanet har de innvendinger mot at han blir løslatt. For 17 år siden, den 13. mai 1981, skjøt tyrkeren Agça paven på Petersplassen og såret ham livsfarlig.

I intervjuet forteller Agça også om sine fremtidsplaner. Etter sin forhåpentlige løslatelse vil han offentlig omfavne paven og søke om vatikansk statsborgerskap, «det ville være et enormt privilegium». Dessuten planlegger han et besøk til det portugisiske Maria-valfartsstedet Fátima, fordi han er overbevist om at hans attentat på Johannes Paul II har sammenheng med den tredje hemmeligheten fra Fátima. Etter å ha vendt tilbake til hjemlandet vil han «gifte seg og begynne et nytt liv» sammen med en kvinnelig student fra Izmir, som han står i brevkontakt med. Han vil enten bli bonde eller åpne et reisebyrå.

Kathpress 14. mai 1998, o: pe

av Webmaster publisert 17.05.1998, sist endret 17.05.1998 - 21:42