Kardinal Schönborn om bevegelsene

Wien/Vatikanet (KAP) - Wiens erkebiskop, kardinal Christoph Schönborn, sammenligner rollen til de nye bevegelsene, «Movimenti», i Den katolske kirke med innflytelsen fra tidligere reformbevegelser som tiggerordenene eller de ordensfellesskapene på 1800-tallet som særlig drev sosial virksomhet. I våre dager er bevegelsene motoren i den fornyelse som Det annet Vatikankonsil ønsket, understreket kardinalen i en skriftlig hilsen til presentasjonen i Roma av den tyske kurie-erkebiskopen Paul Josef Cordes' bok Segni de Speranza, «Håpets tegn». Boken skildrer de nye åndelige bevegelsenes rolle i Den katolske kirke. Det ville være feilaktig å plassere disse bevegelsene etter et skjema konservativ/progressiv, understreker Schönborn. I mange henseender, for eksempel kvinnenes stilling, er de «veivisere» for Kirkens fremtid. Samtidig advarer Schönborn for noen farer. I Movimenti må ikke forsøke å forstå seg som en «Kirke i Kirken» og avgrense seg mot de øvrige troende, skrev kardinalen.

Boken inneholder utførlige intervjuer med grunnleggere og talsmenn for de sju viktigste «movimenti», deriblant grunnleggeren av «Focolarebevegelsen», Chiara Lubich, grunnleggeren av «Neokatekumenatet», Kiko Arguello, og Don Luigi Giussani, initiativtakeren til bevegelsen «Comunione e Liberazione». Ved siden av de sju intervjuene inneholder boken en kort teologisk og kirkesosiologisk analyse av de nye grupperingene innenfor Den katolske kirke. Ved presentasjonen i det pavelige universitet Urbaniana erklærte Cordes at de åndelige bevegelsene har blitt et stadig mer stimulerende element i verdenskirken, noe som også kommer til uttrykk i deres ledende rolle i de katolske Verdensungdomsdagene.

Kathpress 12. mai 1998, o: pe

av Webmaster publisert 17.05.1998, sist endret 17.05.1998 - 21:42