Nei til gifte prester av østlig ritus

Polen (CWN) - Det østerrikske katolske nyhetsbyrået Kathpress melder at den apostoliske nuntius i Polen, erkebiskop Jozef Kowalczyk, har skrevet til de to ukrainske katolske biskopene i Polen, Ivan Maryniak og Teodor Maykovic, og ba dem om å fjerne lovlig gifte prester av østlig ritus fra Polen.

Kathpress melder at kravet kom fra Vatikanets statssekretær, kardinal Angelo Sodano, og det vakte betydelig oppmerksomhet både i Polen og Ukraina. I henhold til kirkeretten for kirkene av østlig ritus er ordinasjon av gifte menn tillatt. Imidlertid meldes det at det i kravet fra Vatikanet hevdes at paragrafen i kirkeretten som regulerer dette spørsmålet, bare er gyldig i tradisjonelle øst-ritus-land, men ikke i land hvor katolikker av østlig ritus har innvandret. Hvis dette er riktig, betyr direktivet at gifte katolske prester av østlig ritus vil være i stand til å fortsette sitt pastorale arbeid i Ukraina, Romania, Ungarn, Slovakia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Serbia og Makedonia, men ikke i Polen.

Problemet skyldes at grensen mellom Polen og Ukraina har flyttet seg mange ganger i løpet av århundrene, så det er et spørsmål hvordan man definerer de tradisjonelle regionene for katolikker av østlig ritus. Erkebiskop Ljubomir Husar av Ukraina sier at direktivet fra Vatikanet er «fullstendig merkelig», siden det tidligere har vært satt spørsmålstegn ved aktiviteten til lovlig gifte og ordinerte prester av østlig ritus. Han sier også at direktivet er overraskende, siden den latinske ritus i nabolandet Tsjekkia fikk tillatelse til å ordinere gifte menn da Den katolske kirke måtte leve under jorden inntil kommunismens fall. Etter revolusjonen ble det opprettet et spesielt bispedømme av østlig ritus slik at disse gifte prestene kunne fortsette sin prestetjeneste under kirkeretten for den østlige ritus.

Catholic World News 11. mai 1998, o: pe

av Webmaster publisert 17.05.1998, sist endret 17.05.1998 - 21:42