Erkebiskop Haas ønsker ingen legteologer

Vaduz (KAP) - Erkebiskopen av Vaduz i Liechtenstein, Wolfgang Haas, vil ikke beskjeftige noen legteologer i Liechtenstein. Flere prester og legfolk som blir rammet av dette, har protestert i et leserbrev. Å gi avkall på medarbeid fra pastoralassistenter og legteologer vil bety et «stort tilbakeskritt» for Kirken, heter det i leserbrevet, som er undertegnet av 17 personer og trykt i fyrstedømmets aviser.

Erkebiskopen hadde åpenbart kommet med sin formaning på det siste møtet i det tidligere dekanatet i Liechtenstein den 1. april. Den tidligere dekan Franz Näscher bekrefter dette, men vil foreløpig ikke kommentere saken.

Kathpress 13. mai 1998, o: pe

av Webmaster publisert 17.05.1998, sist endret 17.05.1998 - 21:42