Hvorfor begikk biskopen selvmord?

Kristne i Pakistan kommer til å minnes biskop John Joseph, den katolske biskop som skjøt seg selv den 6. mai i protest mot landets blasfemilover, som en helgen. Det mener man i the Asian Human Rights Commission i Hong Kong.

Det engelske katolske tidsskriftet "Tablet" rapporterer at Basil Fernando, lederen for kommisjonen, i et kommuniké forteller at biskop Joseph hadde overveiet selvmordet i lengre tid. "Som biskop i 17 år og prest enda lengre, og kristen hele sitt liv, kunne han sin teologi godt. Han kjente Kirkens lære om selvmord. Når han bestemte seg for å sette den til side, kan han ikke ha gjort det med letthet.

Biskopens handling var utløst av dødsdommen mot Ayub Masih som angivelig skulle ha uttalt seg positivt om "De sataniske vers" av Salman Rushdie

Ingen annen protest hadde hatt noen virkning på misbrukene av de islamske blasfemilover i Pakistan, som har ledet til "rene skjære mord kledt i juridisk språkdrakt", skriver Fernando. "Det har i årevis vært nok av protester i brev, seminarer, nasjonale og internasjonale bønnemøter, publikasjoner og så videre," uten noen virkning. Å fortsette med slike "rituelle protester" ville i virkeligheten innebære å "bøye seg for situasjonen". Men biskop Joseph "gjorde hva han trodede han måtte gjøre", og var "en stor mann som med sikkerhet vil bli husket av ettertiden".

En nær medarbeider av biskop Joseph, søster Naseem George, som leder de pakistanske ordensfolks kommisjon for rettferdighet og fred, har fremholdt for "The Tablet" at hun kjenner Ayub Masih, den unge mann som er dødsdømt for blasfemi. Han var en meget enkel mann som ikke kunne engelsk og derfor umulig kan ha lest Salman Rushdies bok, selv om man for argumentsts skyld skulle anta at eksemplarer av boken var i omløp i Pakistan

av Webmaster publisert 22.05.1998, sist endret 22.05.1998 - 20:18