Kommunion nådemiddel, ikke belønning

Linz (KAP) - Hjelpebiskop dr. Helmut Krätzl av Wien betegner det økende antallet oppløste ekteskap som en spesiell utfordring for Kirken. Situasjonen er forskjellig for de ulike ødelagte forholdene, derfor kan Den katolske Kirke ikke skjære dem alle over én kam, sa Krätzl sist torsdag på et møte med tittel «Liv med brudd» som ble holdt i Linz av Det katolske Familieverk og Østerrikes Katolske Aksjon, innenfor rammene av «Dialog für Österreich».

Ved siden av en ytterligere forbedring av ekteskapsforberedelsene og oppfølgingen, må det fra kirkelig hold også gjøres alt for å overvinne kriser i ekteskapene gjennom tilbud om krisehjelp, sa Krätzl. Men det må også gis en sjanse til en ny begynnelse. Når dette ikke forstås av Kirken, er den pastoralt på villspor, sa Krätzl. Det handler ikke om å undergrave ekteskapets grunnleggende uoppløselighet, det handler mye mer om skjebnen til partnerne, som ikke må bli latt alene i sin nød på grunn av prinsipper.

Kirkens sakramenter må ses som «nåde- og hjelpemiddel», ikke som belønning for spesielle forhold, sa hjelpebiskop Krätzl. Et livslangt avslag nettopp for mennesker som har spesielt behov for det, ville pervertere sakramentet, sa Krätzl med henvisning til forbudet mot å motta kommunion for mennesker etter ødelagte ekteskap.

Kathpress 22. mai 1998, o: pe

av Webmaster publisert 24.05.1998, sist endret 24.05.1998 - 20:40