Pastoralteolog krever reform av bispeutnevnelser

Wien (KAP) - I følge den wienerske pastoralteologen, professor dr. Paul Zulehner, må man etter «Groër-saken» benytte anledningen til å fjerne åpenbare mangler ved den kirkelige personalutvelgelsen. I anledning av utgivelsen av Hubertus Czernins bok «Das Buch Groër. Dokumentation einer Kirchenkrise» skriver Zulehner i wieneravisen Die Presses helgenummer at kirkelig «headhunting» trenger en «rask reform».

For bispeutnevnelser må det utarbeides en fremgangsmåte som sikrer en bred deltakelse av bispedømmet og lokalkirken. «Denne fremgangsmåten må beskytte mot en nuntius' eller kirkelige og samfunnsmessige særgruppers forkjærlighet», understreker pastoralteologen. Den må i det minste sikre at personer med åpenbart problematisk personlighetsstruktur som Groër «ikke har noen sjanse til å bli biskop». Zulehner foreslår en blandingsmodell, der «en nominerer, en annen velger ut».

Det må også raskt bli utviklet instrumenter for målbevisst å prøve om alle som søker en kirkelig oppgave eller et livsfellesskap, er egnet. Til dette hører, som Groër-saken så godt viser, også prøving av den «følelsesmessig modenheten». Det handler ikke om noen lever sølibatært eller i ekteskap. Den som er umoden i sitt følelsesliv eller som ikke er på en trygg vei til slik modenhet, er ikke egnet verken for ekteskap eller sølibat, understreker Zulehner. Slike mennesker vil også være «en pastoral risiko».

Kathpress 23. mai 1998, o: pe

av Webmaster publisert 24.05.1998, sist endret 24.05.1998 - 20:40