Paven gjentar nei til kvinnelige prester

Vatikanet (KAP/CWN/Vatikanradioen) - I en tale til biskopene fra Detroit i USA, som er på Ad limina-besøk i Roma, sa paven på torsdag at det å være prest ikke er en karriere, det handler ikke om å tilhøre en prestelig kaste. Han understreket at presten skal tjene de troende som er betrodd ham, ikke minst gjennom å be for dem. I den sammenheng minnet han om hvor viktig det er at prestene virkelig ber Kirkens daglige bønner, de såkalte tidebønnene. En av prestenes viktigste funksjoner er også å hjelpe unge mennesker til å ta den rette beslutningen om sin fremtid, å hjelpe dem med å besvare spørsmålet: Hva vil Kristus at jeg skal gjøre?

Prestene bør også hjelpe sine menighetsmedlemmer å forstå hvorfor Den katolske Kirke ikke anser seg å ha rett til å vie kvinner til prester, og at det ikke er et spørsmål om likestilling mellom kjønnene. «At Kristus bare utså menn til visse oppdrag, betyr ikke at han ville nedvurdere kvinnens verdighet, og han ville heller ikke at kvinnene skulle ha en rent passiv rolle i det kristne fellesskapet», sa paven. «I Det nye Testamente er det tydelig at kvinnene hadde viktige roller i den tidlige kirken. Presterollen kan ikke beskrives i sosiologiske eller politiske kategorier, og det handler ikke om å utøve makt i fellesskapet. Det er en av mange måter å tjene Kirken, på samme måte som samme Ånd gir mange gaver (1.Kor 12,4-11)».

Men hvorfor anser visse kristne samfunn seg å kunne prestevie kvinner, mens andre sier at de ikke har fullmakt til å gjøre det? Johannes Paul II konstaterte at kristne samfunn lettere anser seg å kunne sette seg over den ubrutte og nytestamentlige tradisjonen om bare å utse menn til prester dersom eukaristien (nattverden) ikke er sentrum for deres åndelige liv.

«De kirker - særlig den katolske og de ortodokse kirkene - som setter sakramentene i sentrum for det kristne livet, og eukaristien i sentrum for sakramentene, er de som mener at de ikke har noen autoritet til å vie kvinner til prestetjeneste. Tvert imot utpeker kristne samfunn gjerne kvinner til prester når de fjerner seg fra et sakramentalt syn på kirken, eukaristien og presteskapet. Dette er et fenomen som må studeres dypere av teologer i samarbeid med biskopene».

Kathpress/Catholic World News/Vatikanradioen (OB) 22.-23. mai 1998, o: pe

av Webmaster publisert 24.05.1998, sist endret 24.05.1998 - 20:40