De ortodokse frem i lyset

Havanna (KAP) - Liberaliseringen i den kubanske kirkepolitikken kommer også den lille ortodokse kirken på øya til gode. Etter oppgaver fra metropolitt Athenagoras, som er ansvarlig for det økumeniske patriarkats bispedømme i Latin-Amerika, finnes det på Cuba mellom 20 og 30.000 ortodokse, etterkommere etter en afro-kubansk menighet som ble grunnlagt av en «ikke-kanonisk» biskop i begynnelsen av 40-årene. De kubanske ortodokse har i årtier levd i fullstendig isolasjon, «ofte var det eneste de visste, at de ikke var katolikker», siterer det ortodokse nyhetsbyrået SOP metropolitt Athenagoras. Metropolitten kunne på grunn av Havannas nye kirkepolitikk nå for første gang sende en ung kubaner til Hellas for å studere teologi.

Allerede for tre år siden hadde en amerikansk ortodoks prest som bor på Haiti, kunnet ta opp den første kontakten med de «glemte ortodokse» på Cuba. Den ortodokse Konstantin-og-Helena-kirken i hovedstaden Havanna skal i begynnelsen av neste år bli gitt tilbake til kirken. Denne kirken, som ble bygd ført på 50-tallet for en menighet som den gang fremfor alt besto av grekere og syrere («turcos»), ble etter Castros revolusjon gjort om til teater.

Kathpress 22. mai 1998, o: pe

av Webmaster publisert 24.05.1998, sist endret 24.05.1998 - 20:40