Slutt på kirkesplittelsen?

Sofia (KAP) - I den bulgarsk-ortodokse kirken finnes det tegn på at den kirkesplittelsen som har ulmet i landet siden begynnelsen av 90-årene, snart kan overvinnes. Som den store bulgarske boulevardavisen «24 tsjassa» (24 timer) kunne på fredag fortelle med henvisning til uoffisielle informasjoner fra den hellige synode, at patriark Maxim skal ha gitt etter og være beredt til å trekke seg tilbake på grunn av høy alder. Det skal allerede være inngått en intern avtale om at hans etterfølger blir metropolitt Dometian av Vidin.

Patriark Maxim, som er anerkjent av de andre ortodokse kirkene i verden, blir beskyldt av sine motstandere for kollaborasjon med det tidligere kommunistregimet. Han ble faktisk innsatt i 1971 av de daværende makthaverne og på grunn av «grov manipulasjon» ikke rettmessig valgt, blir det hevdet. Da Maxim siden begynnelsen av 90-årene ikke har etterkommet oppfordringene fra sine kritikere om å tre tilbake, valgte de Pimen til «motpatriark». Han på sin side har flere ganger sagt seg villig til å tre tilbake hvis også Maxim gikk av og dermed gjorde veien fri for valg av en ny patriark.

Avtalen med Maxim skal være kommet i stand etter månedslange forhandlinger under oppsyn av landets president Peter Stojanov og gjennom intensiv personlig innsats av visepresident Todor Kavaldshev, heter det i 24 tsjassa. Kavaldsjev hadde forhandlet frem løsningen gjennom mange besøk i bispedømmene, og planen var allerede samordnet med den økumeniske patriark av Konstantinopel, Bartholomaios I, patriarken av Moskva, Alexej II, og overhodet for den ukrainsk-ortodokse kirke av Moskva-patriarkatet, Filaret. «Motpatriark» Pimen er også underrettet, og er som lovet beredt til å trekke seg tilbake.

Forrige uke dementerte lederen for den parlamentariske kommisjonen for menneskerettigheter og trosspørssmål, Ivan Sungarski, ryktene om at metropolitt Dometian var utsett til ny patriark. Til patriarkvalget er det nødvendig med tre kandidater, heter det. Forrige uke krevde også ca 600 prester i et landsomfattende møte krevd at skismaet måtte leges ved raskt å danne en kirkeledelseskomite og innkalle en enhetsskapende forsamling av kirkefolket i landet. Møtet var organisert av «Bevegelsen for enhet i Den bulgarsk-ortodokse Kirke». Skulle kirkeledelsen ikke etterkomme deres ønsker innen slutten av juni, vil prestene selv organisere en felles kirkeforsamling.

I begynnelsen av mai sto prester av begge retninger voldsomt mot hverandre. Anledningen var en velsignelse av militære faner som i år for første gang ble gjenopptatt ved minnesmerket for den ukjente soldat i Sofia på festdagen for den hellige Georg, som i øst er 6. mai. Ved seremonien deltok landets president Stojanov, generalstabssjef Miho Mihov, forsvarsminister Georgij Ananiev og Sofias borgermester Stefan Sofijanski, i tillegg til mange militære og sivile.

Dagsavisen «Kontinent» fortalte at patriark Maxim til det siste hadde nektet å gi sin tilslutning til at prester fra begge fraksjoner sammen foretok fanevelsignelsen, som det var ønsket fra statlig side. Til slutt ble bare tilhengere av Pimen innkalt til seremonien. Da en prest ved Alexander Nevski-katedralen i Sofia og tilhenger av patriark Maxim likevel hardnakket ville delta i seremonien, skal en Pimen-tilhenger ha sperret ham inne i alterrommet i katedralen.

Opprørte prester fra den bulgarske provinsen (fra regionene Vratsa, Pleven, Veliko Tarnovo, Lovetsj, Russe, Vidin og andre deler av landet) krevde i slutten av april adgang til møtet i den hellige synode. De hadde ikke fått lønn på et halvt år og ville forhandle med kirkeledelsen om det. Men de ble bare mottatt av den 90-årige biskop Ilarion, som etter mange geistliges mening er den eneste biskopen som ikke har vært innblandet i splittelsene og intrigene de siste årene. Prestene truet med å sette sine sultne koner og barn foran bygningen til den hellige synode hvis ikke deres uansett usle utestående lønninger på 75 til 85.000 leva (320-360 kr) omgående ble utbetalt.

Videre forlangte de en heving av lønningene på 300.000 leva (1275 kr). Dersom deres krav ikke ble oppfylt, truet de med å «kaste de korrupte geistlige ut av sine palasser». Prestene krevde at patriark Maxim skal trekke seg tilbake til et kloster. I hans sted skal velges en forvalter eller en provisorisk ordfører for den hellige synode, som igjen skal forene den ortodokse kirke i Bulgaria.

Kathpress 22. mai 1998, o: pe

av Webmaster publisert 24.05.1998, sist endret 24.05.1998 - 20:40