Picpuspatrenes fremtid i Norge


Meddelelse fra p. Heinz-Josef Catrein SS.CC., superior for picpuspatrene i Midt-Norge:


Picpuspatrenes ordenssamfunn har i flere år drøftet ordenssamfunnets situasjon i Europa og søker etter nye veier for å koordinere samarbeidet mellom de forskjellige provinsene i Europa. Den polske, den sør-belgiske (Vallonia) og den tyske provinsen har gått sammen og skal i fremtiden omdannes til en ny selvstendig enhet (Provinsfellesskap Midt-Europa).

Dette berører også Norge. Midt-Norge har alltid vært en «regio» av den tyske provins; de polske prestene i Oslo katolske bispedømme (OKB) tilhørte den polske provins.

Kongregasjonen betrakter Norge fortsatt som et viktig arbeidsområde og synes at medbrødrenes engasjement er i tråd med ordenssamfunnets pastorale intensjoner. Men den nye situasjonen medfører forandringer i Norge. Første forandring er at det nye provinsfellesskapet skal få ansvaret for alle picpusprester i Norge. Andre konsekvens er at de prestene som er bosatt i landet skal flytte nærmere sammen. Flyttingen skal styrke kommunitetslivet og føre til et felles pastoralprosjekt.

På møte mellom generalledelsen og de tre involverte provinsialene ble det ytret ønske om at dette prosjektet skulle gjennomføres i OKB. En konkret løsning må drøftes med de involverte biskopene.

Omstruktureringen skal begynne så snart som mulig. P. Heinz-Josef Catrein blir frem til sommeren 2000 i Midt-Norge.

av Webmaster publisert 09.06.1998, sist endret 09.06.1998 - 17:07