Trondheim: Nye verv til Kari Hauge

Biskop Georg Müller utnevnte den 12. juni Kari Hauge til økonom i Trondheim stift. Utnevelsen gjelder for 5 år. Fra samme dato er hun også utnevnt til kansellist i Trondheim stift. Kari Hauge er 51 år og har to barn. Hun er katolikk siden 1965 og var leder for menighetsrådet for St. Olav menighet i Trondheim til 1997. Av yrke er hun høgskolelektor, og er cand.mag. med fagene sykepleie, pedagogikk og sosiologi. Hun var i en årrekke rektor for Sykepleierhøgskolen i Trondheim.

Fra før innehar hun vervet som biskopens sekretær, foruten flere andre tillitsverv i råd og utvalg i menigheten og stiftet. Hun deltok som delegat fra Midt-Norge på den økumeniske konferanse organisert av Rådet for de europeiske (katolske) bispekonferanser (CCEE) og Konferansen for europeiske (ikke-katolske) kirker (KEK) 23.-29. juni 1997 i Graz i Østerrike.

"Nytt fra Trondheim stift 4/1998" og tidligere nyheter

av Webmaster publisert 13.06.1998, sist endret 13.06.1998 - 12:00