«Paven styrker sentrum»

Wien (KNA) - De østerrikske biskopene Egon Kapellari av Gurk-Klagenfurt, Alois Kothgasser av Innsbruck og Klaus Küng av Feldkirch mener at pavebesøket har gitt positive følger. De mener at det har styrket sentrum, og ikke de aggressive ytterfløyene. Kapellari betegner paven som en «meget inntrykksvekkende åndelig vitne», og at Johannes Paul IIs åndelige utstråling er blitt enda større gjennom hans legemlige skrøpelighet. Kothgasser understreker pavens humor og dype tro, og mener dessuten at Østerrike må utøve sin funksjon som brobygger enda bedre enn før.

Biskop Kothgasser understreker at nå må kreftene forenes, og at prestene og legfolket sammen må gå løs på problemene. Ellers står man overfor spørsmålet: Hvordan kan vi hjelpe mennesker når vi stadig strides?»

Biskop Küng betegner besøket som «en stor oppmuntring». I Kirken er et oppbrudd på gang, noe som ble tydelig av deltakelsen fra ungdom og familier under besøket, som har fremmet dette oppbruddet. Til kritikerne som savnet klare uttalelser fra paven om de indre kirkelige problemene i Østerrike, spesielt Groër-saken, sier Küng at han ikke hadde ventet noe annet. Men han var glad for at dette temaet ikke sto i forgrunnen de tre dagene besøket varte.

Kathpress 23. juni 1998; o: pe

av Webmaster publisert 28.06.1998, sist endret 28.06.1998 - 18:59