Lutheranere og katolikker (nesten) enige om rettferdiggjørelsen

Vatikanet stiller seg bak den felles katolsk-lutherske erklæring som er utarbeidet gjennom tretti år og som slår fast at katolikker og protestanter i dag er enige om læren om rettferdiggjørelsen, et av de store teologiske stridsspørsmål som splittet Europas kristne under reformasjonen på 1500-tallet. Torsdag 25. juni ble Vatikanets reaksjon på erklæringen presentert, etter at Det lutherske verdensforbunds økumeniske kommité hadde antatt erklæringen 16. juni.

En del gjenstår det å utrede, sier Vatikanet. "Vi er enige i meget. Men vi kan ikke si at alle forskjeller mellon katolikker og lutheranere i læren om rettferdiggjørelsen bare er et spørsmål om terminologi."

Vatikanets råd for kristen enhet ledes av den australske kardinalen Edward Cassidy, som på en presskonferense sa at av erklæringens 44 punkter er det bare tre man ikke er helt enige i. Han berettet også at erklæringen kommer til å bli undertegnet formelt til høsten.

Erklæringen ble utarbeidet for et år siden av en internasjonal samtalegruppe med katolske og lutherske teologer. Den har siden vært på høring i Det lutherske verdesforbunds 124 medlemskirker, som har 57 millioner medlemmer, i katolske bispekonferanser i områder hvor de protestantiske kirker står sterkt, derblant den skandinaviske, og i Vatikanet.

(Vatikanradioens skandinaviske avdeling/OB/26.6.98)

av Webmaster publisert 04.07.1998, sist endret 04.07.1998 - 16:30