Felles erklæring om rettferdiggjørelsen "et viktig skritt fremover i økumenikken"

De siste dagene har bydd på fremskritt også i forholdet mellon den katolske kirken og de protestantiske kirkene. Søndag 28. juni betonet Johannes Paul II at den katolsk-lutherske felleserklæringen om rettferdiggjørelsen er "et viktig skritt fremover i økumenikken." Erklæringen ble godkjent av Det lutherske verdensforbund 16 juni og er nå blitt kommentert av Vatikanet. Den er resultatet av en dialog som ble innledet etter Det andre vatikankonsil 1962-1965 og viser at medlemskirkene i Det lutherske verdensforbund og Den katolske kirke har nådd "en høy grad av overensstemmelse" hva rettferdiggjørelsen angår, et tema som har vært et stridsspørsmål helt fra reformasjonen på 1500-tallet.

"Erklæringen løser ikke alle spørsmål som angår læren om rettferdiggjørelsen, men den er uttrykk for enstemmighet hva angår de sannheter som ligger til grunn for denne lære," sa Johannes Paul II.

Han la til at dette fremskritt oppmuntrer katolikker og lutheranere til å fortsette å strebe etter full synlig enhet.

(Vatikanradioens skandinaviske avdeling/OB/29.6.98)

av Webmaster publisert 04.07.1998, sist endret 04.07.1998 - 16:30