Forsvar søndagen mot tidsånden!

Vatikanet (Kathpress/CWN) - Pave Johannes Paul II har oppfordret de kristne til å forsvare søndagen mot tidsånden. Ende Angelus-bønnen på Petersplassen i dag erklærte han at gjenreisningen av søndagen er en «påtrengende prioritet». Søndagen står i fare for kun å bli opplevd som ukeslutt. Men den er i virkeligheten «Herrens Dag» og må derfor helligholdes, særlig med deltagelse i gudstjenesten. Det innebærer at de troende må vende seg energisk mot tidsånden.

Paven kunngjorde at han har skrevet et apostolisk skriv om dette anliggende, som vil bli offentliggjort på tirsdag (7. juli). Dokumentet er ment som en invitt til dialog om dette emne med alle kristne troende, sa Paven. Han anbefalte også skrivet som ferielektyre.

Det apostoliske skriv vil bære navnet «Dies Domini» (Herrens Dag). Det kommer bl.a. til å legge vekt på sammenhengen mellom den kristne søndagsfeiring og den jødiske sabbat. Videre skal det inneholde utsagn om søndagsarbeid og gudstjenester på lørdag kveld.

Skrivet vil bli presentert på en pressekonferanse på tirsdag av kardinal Jorge Arturo Medina Estevez, prefekt for Kongregasjonen for Gudstjenesten.

Under sitt nylige besøk til Østerrike kom Paven med et annet innblikk i sine tanker om emnet, da han oppfordret katolikkene i Wien til å gjøre alt de kunne for å beskytte Sabbaten. «Vis at dagen ikke kan være en arbeidsdag, fordi den feires som Herrens Dag.» Paven har kommet med det samme poeng flere andre ganger, og insistert på at søndagen ikke bare skulle være en dag for gudstjeneste, men også en dag for «fysisk og mental hvile» og «byggingen av familiebånd».

Bispekonferanser verden over er blitt rådspurt under utformingen av det nye apostoliske skriv. Teksten vil foreligge på italiensk, fransk, engelsk, spansk, portugisisk, polsk og tysk.

av Webmaster publisert 05.07.1998, sist endret 05.07.1998 - 16:40