Kulturell egenart ingen unnskyldning mot brudd på menneskerettighetene

Vatikanradioens skandinaviske avdelning/OB - Samtidig som en FN-konferanse i Roma arbeider med en internasjonell domstol for krigsforbrytelser og grove brudd på menneskerettighetene, avholder det pavelige Råd for Rettferdighet och Fred en kongress om forholdet mellom sjelesorg og menneskerettigheter. Lørdag den 4. juli ble deltagerne mottatt av Paven, som sa at han håpet at FN-domstolen virkelig kan bli til virkelighet. De menneskelige rettigheter dreier seg om Guds plan for menneskeheten, forklarte han:

«Hvert menneske har rett til å utvikle de gaver det har fått av Gud. Enhver handling som krenker menneskets mulighet til å virkeliggjøre seg er derfor en handling mot Guds plan for mennesket og for hela skapningen.»

Derfor kan man ikke unnskylde brudd mot mennesrettighetene med henvisning til den lokale kultur, understreket Paven:

«Det er mulig å respektere menneskets rettigheter i alle kulturer. (...) Det finnes visserlig ulikheter i kultur og utvikling mellom forskjellige land, men menneskerettighetene berører alle mennesker. (...) Kulturell særegenhet får aldri bli et påskudd for brudd mot menneskerettighetene.»

av Webmaster publisert 05.07.1998, sist endret 05.07.1998 - 16:40