Anglikaner beredda erkänna påvens roll

Katoliker och anglikaner föreslår att påven skall få en ledarroll för bägge kyrkorna, enligt ett nytt dokument från den officiella dialogkommissionen mellan den katolska och de anglikanska kyrkorna. Ett gemensamt påvligt primat skulle kunna erbjuda ett profetiskt ledarskap, värna om olika traditioner och uppmuntra teologisk forskning, säger dokumentet, som betonar att påvens primat och alla andra former av makt i kyrkan är en gåva från Gud och att den som utöver makt måste göra det på samma sätt som Kristus själv gjorde. När kyrkans ledning utövar sin makt måste den vara öppen för förnyelse från lekfolket, säger dokumentet.

Den anglikanska kyrkan skildes från påven i Rom 1534.  Sedan 1966 har den katolska och de anglikanska kyrkorna fört en officiell dialog för att söka efter en återförening. Det nya dokumentet har utarbetats av den andra internationella anglikansk-katolska kommissionen, förkortat ARCIC II. Dess ledare säger att dokumentet är en utmaning för bägge kyrkorna. Dokumentet utarbetades i september i fjol men offentliggjordes först 12 maj. Det 43 sidor långa dokumentet är inte en bindande deklaration utan är tänkt som ett studiematerial. Kommissionen förväntar sig inte omedelbara reaktioner utan att texten skall studeras under lång tid som grund för en gemensam reflexion.

Biskop Cormac Murphy-O'Connor säger till Catholic News Service att anglikanerna "undrar om kollegialiteten mellan biskoparna får tillräckligt utrymme i den katolska kyrkan, om Rom rådfrågar de loakal biskoparna och om lekfolk och präster verkligen är engagerade i sina lokala kyrkor. Anglikanerna ställer också frågor om kurians roll. Detta är frågor som den katolska kyrkan måste ta ställning till med tanke på hur den uppfattas av andra." Biskop Murphy-O'Connor säger att dokumentet delvis är ett svar på påvens injudan till sina medkristna att hjälpa honom reflektera över påvens roll i kristenheten. Johannes Paulus II gjorde denna inbjudan i sitt rundbrev om ekumenik från 1995, Ut unum sint (Må de alla bli ett).

Dokumentet går längre än tidigare uttalanden från anglikanskt håll när det säger att påverollen är "en gåva till alla kyrkor." Texten "erkänner den roll som påven spelar i en kristna familjen" som "herde med stor auktoritet i hela den kristna världen", säger den anglikanske biskopen i Birmingham Mark Santer.

Vatikanradions skandinaviska program/OB/1999-05-15

av Webmaster publisert 15.05.1999, sist endret 15.05.1999 - 20:13