Ingen rett til selvbestemt død

La Valletta (KI/KAP) - Parlamentarikerforsamlingen i Europarådet mener at uhelbredelig syke og døende ikke har noen rett til selvbestemt død. Tallrike organisasjoner krever anerkjennelse av denne retten, men det er ikke noe passende svar på behovet til kronisk syke mennesker, heter det i et vedtak fra et møte i Europarådets komite for helse og familie på Malta. Komiteen tar avstand fra enhver institusjonalisering av aktiv dødshjelp, og viste i den forbindelse til de seneste eksemplene på misbruk fra Nederland og Australia.

Etter parlamentarikernes oppfatning må i stedet smerteterapi og familienes omsorg av de syke utvikles sterkere. Komiteen fordømmer samtidig "den nytteløse overmedisineringen" og fastholdelse av terapier som er smertefulle for pasienten. "Ingen syke skulle bli behandlet mot sin vilje", heter det i vedtaket.

Komiteens vedtak er et anbefalt forslag, og det skal behandles i Europarådets parlamentarikerforsamling på deres sommermøte fra 21. til 25. juni i Strasbourg.

Kathpress 12. mai 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 18.05.1999, sist endret 18.05.1999 - 11:27