Reglene om helligbrøde mot nattverden presisert

Vatikanets råd for tolkning av lovtekster har den 9. juli offentliggjort en presisering av kirkelovens strafferettslige bestemmelser knyttet til helligbrøde mot nattverden.

Grunnen til at Den katolske kirke har så strenge regler om dette, er troen på realpresensen - det at Jesu Kristi legeme og blod, sjel og guddom, er nærværende i brødets og vinens skikkelse i nattverdens sakrament, ikke bare under messefeiringen, men også i de konsekrerte nattverdselementene etterpå.

I Kirkelovens kanon 1367 heter det at den som kaster vekk de konsekrerte elementer, eller tar eller beholder dem i gudsbespottende øyemed, blir straffet med selvfelt ekskommunikasjon.

Det Vatikanets organ for lovtolkning nå gjør klart, er at det ikke bare er det å "kaste vekk" konsekrerte elementer (som konsekrerte hostier eller Kristi blod. Uttrykket må i videre forstand inkludere enhver omgang med nattverdselementene som innebærer, eller er motivert av, forakt.

Grunnen til denne presiseringen, er dels at lovtekstens ord "kaste bort" ikke er helt heldig valgt, dels at det, ifølge Rådet for lovfortolkninger, forekommer disiplinære misbruk, og til og med handlinger som av og til kan synes diabolsk inspirert, som uttrykker forakt overfor og som profanerer de konsekrerte nattverdselementene, som er noe av det som Kirken holder mest hellig.

VIS - Vatican Information Service

av Webmaster publisert 18.07.1999, sist endret 18.07.1999 - 18:01