Matthias Hoang Vinh avlegger evige løfter i august

Matthias (Joseph) Hoang Vinh skal den 28. august 1999, på den hellige Augustins dag, avlegge sine evige løfter som augustinerkorherre i Klosterneuburg i Østerrike. Joseph Hoang Vinh, som han var kjent som i Norge, er førsti år, og ble født i Vietnam. Han kom som båtflyktning til Norge, og ble presteviet den 30. mars 1985 i Oslo og ble del av presteskapet i Oslo katolske bispedømme. Frem til 1994 virket han som kapellan i Bergen og samtidig som sjelesørger for vietnamesere. Han reiste så til Klosterneuburg for å slutte seg til augustinerkorherrenes ordensliv.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 27.07.1999, sist endret 27.07.1999 - 22:03