Jean Vanier til Norge

Taler i St. Olav i Oslo

I november 1999 kommer Jean Vanier til Norge. Han skal åpne Kirkemøtet for den norske kirke i Trondheim. På vei til Kirkemøtet vil han holde et foredrag i St. Olav domkirke i Oslo med tittelen "Kirken år 2000 - et kall til forsoning". Foredraget blir holdt på engelsk, mandag 15. november klokken 19.00. Hvem er så Jean Vanier?

Vaniers bakgrunn

Opprinnelig er han kanadier, sønn av en tidligere generalguvernør. Han er født i 1928. Han hadde først en karriere som marineoffiser. Han avbrøt denne i 1948. Senere studerte han teologi og filosofi og underviste en tid filosofi ved universitetet i Toronto.

I 1963 besøkte han sin venn, den franske dominikanerpateren Thomas Philippe, som var prest ved en liten institusjon for mennesker med utviklingshemming i byen Trosly-Breuil, utenfor Paris. Han ble sterkt grepet av paterens vennskap med utviklingshemmede. Det var under dette besøket at pater Thomas Philippe stilte ham spørsmålet: «Kanskje du kan begynne noe «nytt»»?

Tiden var moden for noe «nytt». Selv om Jean Vanier elsket å undervise ved universitetet, visste han at Gud ønsket noe annet av ham. I Frankrike var det dessuten på den tiden et skrikende behov for hjem og arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming. I 1964 besøkte han igjen sin venn utenfor Paris. Etter dette besøket bestemte han seg for å gjøre «noe». Han begynte å besøke institusjoner for utviklingshemmede. Det han der så og hørte, bare bekreftet hans kall til å gjøre «noe».

L'Arche-fellesskapet

Samme år brøt han opp fra sin karriere ved universitetet. Han kjøpte et hus i landsbyen Trosly-Breuil. Tidligere hadde han møtt Philippe Seux og Raphael Simi på et psykiatrisk sykehus utenfor Paris. De var begge utviklingshemmede. I 1964 flyttet de ut fra sykehuset. Jean Vanier begynte leve sammen med dem og noen få andre medarbeidere i huset han hadde kjøpt med hjelp fra venner. Slik oppstod det første l'Arche-fellesskapet. Etterhvert vokste det frem flere husfellesskap i samme landsby. I 1969 åpnet et l'Arche-hus i Canada, i 1970 i India. I dag fins det l'Arche-fellesskaper rundt om i hele verden, i alt ca. 110 i 25 ulike land.

Mariahuset i Oslo har tidligere vært medlem av l'Arche-bevegelsen. I dag har fellesskapet fortsatt nær kontakt med bevegelsen.

Tro og lys

Jean Vanier er også med -grunnlegger av en annen internasjonal bevegelse, Tro og Lys. I 1971 startet han Tro og Lys sammen med den franske spesialpedagogen Marie-Helene Mathieu. Tro og Lys-grupper er grupper som møtes regelmessig. En Tro og Lys-gruppe består av mennesker med utviklingshemming, deres familier og venner. De møtes for å dele livs- og troserfaringer, be og feire messe sammen, ha måltid og festlig samvær.

I dag finnes ca 1600 Tro og Lys-grupper rundt om i verden. I Norge har vi 2 grupper, en i Oslo (Lambertseter) og en i Follo. En tredje er under utvikling på Modum. Flere andre steder er det interesse for å starte opp.

På grunn av sitt engasjement overfor mennesker som faller utenfor både i samfunnet og i kirken, spesielt mennesker med utviklingshemming, blir Jean Vanier av og til omtalt som «Vestens Mor Teresa».

Både i l'Arche (Arken) og Tro og Lys-bevegelsen er utfordringen den samme: utvikle menneskelig fellesskap der vi respekterer hverandre, uansett utrustning, bakgrunn, kirkelig tradisjon osv. og der vi oppdager at alle er verdifulle og har noe å bidra med.

Jean Vanier er selv katolikk. Både l'Arche og Tro og Lys begynte som katolske bevegelser. Etterhvert som bevegelsene har vokst og spredd seg til mange land er de blitt mer og mer økumeniske.

Et verdifullt forfatterskap

Jean Vanier er også en velkjent forkynner og forfatter. Hans siste bok: Becoming Human er blitt bestselger i Canada i år. Dette er et tegn på at han kan snakke til mennesker langt utenfor kirkene. Han har også skrevet bøker for barn, og Kateketisk Senter i Oslo arbeider for tiden med en norsk utgave av hans bok "Jeg møter Jesus" Den vil komme før jul. Kateketisk Senter planlegger også å utgi en boken "Jeg er underveis med Jesus" på et senere tidspunkt.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 14.11.1999, sist endret 14.11.1999 - 15:39