Det nye pastoralrådet i OKB begynner arbeidet

Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme for perioden 1999-2001 holdt sitt konstituerende møte på Mariaholm skolesenter den 23.-24. oktober. På møtet ble det vedtatt arbeidsprogram for perioden og valgt arbeidsutvalg med følgende sammensetning: Frode Eidem (leder), Lindie Landmark (nestleder), Ewa Bivand, Vibecke Haslerud, Henri Maatje, p. Sigurd Markussen, Anne-Lise Resser, Lars Jul Hansen (1. vara), Doris Løkke (2. vara) og p. Piotr Pisarek OMI (vara for p. Sigurd Markussen). Arbeidsutvalget holdt sitt første møte den 16.11 og planla ansvarsfordeling og aktiviteten fremover.

Informasjonstjenesten - Oslo katolske bispedømme

av Webmaster publisert 25.11.1999, sist endret 25.11.1999 - 13:58