Utdeling fra St. Gudmunds legat/NKKFs utdanningsfond

St. Gudmunds legat, som er innstiftet av Sigrid Undset, og Norges Katolske Kvinneforbunds Utdanningsfond er slått sammen til ett legat.

Styret for det sammenslåtte legatet utlyser nå tildeling av legatmidler til støtte for katolske barns og unges religiøse opplæring, f.eks. dekning av utgifter til skolegang ved katolske skoler, deltakelse i katolsk religionsundervisning, kortvarige ledertreningskurs eller leirer. Midlene skal fortrinnsvis tildeles enkeltpersoner og kan ikke brukes til indirekte støtte, som f.eks. til voksne lærere og ledere. Styret kan også bestemme at avkastningen skal kunne anvendes til utgivelse av norske eller oversatte katolske skolebøker eller annen katolsk litteratur.

Støtte tildeles fortrinnsvis til søkere som er ubemidlet eller av andre grunner har særlig behov, f.eks. på grunn av lange avstander.

Søknaden må inneholde opplysninger om formålet som det søkes støtte til, med kostnadsoverslag. Det må legges ved ligningsattest for året 2000 for barnets eller ungdommens foreldre.

Søknad om tildeling sendes senest 15. februar 2002 til: Styret for St. Gudmunds legat sammenslått med NKKF's Utdanningsfond v/ Per Bjørn Halvorsen OP, Dominikanerne, Postboks 5036 Majorstua, 0301 Oslo.

Melding fra Norges Katolske Kvinneforbund
28. desember 2001

av Webmaster publisert 28.12.2001, sist endret 28.12.2001 - 22:47