Kristne får fulle valgrettigheter

Islamabad - KI (KAP) - Etter årelange protester har kristne i Pakistan nå fått de samme rettigheter som muslimer ved politiske valg. Regjeringen har vedtatt en lov som avskaffer bestemmelsen om at valgretten har vært ulik, avhengig av religionstilhørighet. Den gamle loven har vært gjeldende i mer enn 20 år. Hittil har kristne velgere bare kunnet stemme på kristne kandidater, som har hatt reservert fire av de rundt 200 setene i nasjonalforsamlingen.

Erkebiskop Lawrence Saldanha av Lahore hilser den nye loven velkommen og sier at den «styrker demokratiet i vårt land». Knapt to prosent av befolkningen i Pakistan er kristne (protestanter og katolikker). Det har flere ganger de siste årene forekommet voldelige overgrep fra islamister mot kristne og deres institusjoner. I slutten av oktober ble 18 mennesker drept under et angrep på en kirke i Bahawalpur.

Kathpress 18. januar 2002 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. januar 2002

av Webmaster publisert 24.01.2002, sist endret 24.01.2002 - 16:16