Caritas Norge søker ny generalsekretær

Stiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes bistandsorganisasjon, og arbeider med basis i Kirkens sosiallære. Vi arbeider med utviklings- og nødhjelpsprogram og tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør. Caritas Norge støttet i 2001 prosjekter i 20 land med omlag 40 mill. kr. Vårt sekretariat består av åtte personer og vi holder til i trivelige lokaler nær Majorstua i Oslo.

Da vår nåværende generalsekretær skal gå inn i oppgaver for Caritas Internationalis, søker vi ny daglig leder.

Generalsekretæren i Caritas Norge arbeider på oppdrag av og i nært samarbeid med stiftelsens styre. Generalsekretæren må

  • ha kjennskap til og forankring i Den katolske kirkes sosiallære
  • ha kunnskap om og erfaring fra bistandsvirksomhet
  • ha kjennskap til Den katolske kirke i Norge
  • ha ledererfaring og lederegenskaper
  • beherske engelsk og helst minst ett annet fremmedspråk (fortrinnsvis fransk eller spansk) skriftlig og muntlig

Generalsekretærstillingen er en åremålsstilling på 6 år. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er normert til Ltr. 57 i statens lønnsregulativ, pensjonsordning.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til styreleder Gjermund Høgh, tlf 55 21 59 00.

Søknad med CV sendes Caritas Norge, c/o styreleder Gjermund Høgh, St. Paul skole, Christiesgt 16, 5015 Bergen senest 8. mars 2002.

Melding fra Caritas Norge
25. januar 2002