Biskop Schwenzer positiv til skille mellom kirke og stat

Men ser også farer ved prosessen

Etter fire års arbeid la Kirkerådets kirke/stat-utvalg frem sin rapport på en pressekonferanse i dag. Utvalget, ledet av prost Trond Bakkevig, går inn for å avvikle dagens statskirkeordning og foreslår en rekke reformer som også innebærer endringer for de andre kirker og trossamfunn her til lands.

Biskop Gerhard Schwenzer av Oslo er positiv: "Jeg ser det som veldig positivt at det går mot et skille mellom kirke og stat for Den norske Kirkes vedkommende. En statskirke er en anakronisme i dag, og en slik oppløsning har vært ventet - ikke minst etter utviklingen i Sverige." Men utviklingen kan også få negative konsekvenser for Den norske Kirke: "Jeg ser samtidig med bekymring på at det som er Den norske Kirke i dag kan gå i oppløsning. Dette er en seriøs ulempe med prosessen ettersom Den norske Kirke har en enorm oppgave i dagens samfunn, og det nå ser ut for at den kan brekke i småbiter. Et eksempel er samarbeidet mellom Den norske Kirke og de frivillige legmannsorganisasjonene. Mitt inntrykk er at Den norske Kirke kanskje ikke tar dette alvorlig nok." En svekkelse av Den norske Kirke vil skade kristendommens stilling i Norge, og dét burde bekymre også medlemmer av de andre kirkesamfunnene. "Den katolske kirke er ikke interessert i at Den norske Kirke svekkes i denne løsrivelsesprosessen, men at den derimot gjør hva den kan for å overleve for kristendommens skyld," konkluderer biskop Schwenzer.

Bakgrunn: Vil avvikle statskirken, Vårt Land 7. mars

Hele rapporten finner du her.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
7. mars 2002

av Webmaster publisert 07.03.2002, sist endret 07.03.2002 - 14:47